Úvod

Zriaďovateľ Medzinárodného obchodného rozhodcovského súdu v Bratislave

Zriaďovateľom Medzinárodného obchodného rozhodcovského súdu v Bratislave so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava je záujmové združenie právnických osôb s názvom MORS, so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 45 745 749, zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava pod registračným číslom OU-BA-OVVS1-2015/026186

Samosprávne orgány Medzinárodného obchodného rozhodcovského súdu v Bratislave

Predsedníctvo súdu:
Predseda: Mgr. Ing. Jozef Vejčík
Podpredseda: JUDr.  Pavol Revaj

Tajomník súdu:
JUDr. Jana Šulíková

Adresa pre doručovanie:

Medzinárodný Obchodný Rozhodcovský Súd v Bratislave
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava